Ventil markera

  

Ventil markera je glavni deo većine paintball markera. Njegova uloga je da skladišti gas neposredno pre opaljivanja. Kod mehaničkih paintball markera u većini slučajeva je ovaj tip ventila je igličastog tipa.

Iglica Tippmann markera

Iglica Spyder markera

Prilikom udarca zadnjeg bolta (kod markera koji poseduju linijske boltove) ili donjeg bolta (kod markera kojima su boltovi u paraleli) ili u iglicu, otpušta se gas koji odbacuje bolt u zadnji položaj i deo gasa kanalima odlazi ka prednjem delu markera, to jest ka cevi.

Kod nekih modela markera ventil se nalazi u plastičnom ili metalnom cilindru nazvanom power tube, dok je kod nekih markera ubačen direktno u telo markera. Na žalost drugi slučaj i nije baš najpametnji jer se u slučajevima kada se marker ne održava kako treba, ume zaglaviti, pa ga je teško izvaditi a ne oštetiti marker.

Kod naprednijih elektronskih markera takođe postoji ventil markera igličastog (pinskog) dizajna sa tim da se čekic ili donji bolt otpuštaju i zabravljuju uz pomoc gasa kontrolisanog uz pomoć elektro-ventila (solenoida).

Ventil se sa izvorom gasa moze biti spojen crevom sa navojem ili prirubnicom, dok neki ventili iziskuju manji pritisak pa je na izvor gasa stavljen i regulator.

Tippmann A5 X7 ventil markera

Tippmann FT12 ventil markera

Tippmann 98 Platinum Edition ventil markera

Iglica Planet Eclipse Ego markera

Iglica Bob Long markera