Sear Polugica

Izraz Sear u paintball-u označava matalnu polugicu, termički ojačanu (prekaljenu),  čija je uloga držanje bolta koji vrši otvaranje ventila ili komore sa gasom u zadnjem položaju (drži ga zabravljeno).
Ako su u pitanju markeri koji imaju boltove linijski raspoređene kao sto je Tippmann 98, sear polugica će držati zadnji bolt.
Kod markera kao sto su Spyder, koji imaju boltove raspoređene u paraleli, sear polugica će držati donji bolt.
Dok kod modela kao sto su Tiberius, Proto SLG, i slični, koji nemaju zadnji bolt, sear polugica će hvatati prednji bolt.

Vremenom, sear će se istrošiti, izguliti ili polomiti. Lomovi su retkost, dok izguljen sear možete reparirati u roku od par minuta (izbrusiti ivice).

Tippmann model 98 sear, Tippmann 98 custom sear, Tippmann A5 sear

Tippmann Triumph eXT sear, Tippmann 98 e-grip sear

 

Phirana sear, Spyder sear

 Tippmann X7 e-grip sear