Response Trigger sistem

 

Funkcija Response Trigger sistem je vraćanje okidača u prvobitan položaj (pre okidanja) bez sklanjanja prstiju sa okidača.

Response Trigger sistem eliminiše subjektivnu brzinu otpustanja okidača prilikom pucanja korisnika paintball markera.

Vraćanje okidača se vrši metalnim klipom koji udara u okidač odmah nakon otvaranja ventila markera. Tačnije, prilikom pritiska okidača, sear polugica otpušta zadnji bolt koji kreće ka ventilu markera, prilikom udarca zadnjeg bolta u iglu ventila markera, otvara se ventil i gas krece u dva pravca,ka cevi i ka zadnjem boltu. Kod markera sa montiranim Response Trigger sistemom power tube poseduje otvor sa strane na koji se vezuje crevo Respons Trigger sistema gde deo gasa koji je namenjen izbacivanju zadnjeg bolta prolazi ka cilindru sistema. Gas gura klip koji je u cilindru, a klip gura okidač.

Količina gasa neophodna za pravilno funkcionisanje sistema se reguliše putem šrafa na banjo fittingu. Na žalost to je i jedina slaba tačka ovog sistema, svi kvarovi pogađaju samo ove delove sistema.