Prednji Bolt Tippmann (front bolt)

Termin prednji bolt(front bolt) kod Tippmanna odnosi se na plastični,u nekim slučajevima aluminijumski cilindar čija je uloga ubacivanje kuglice u cev markera,neposredno pre ispaljivanja.

Brzina kretanja prednjeg bolta,kao i način kretanja,zavisi od zadnjeg bolta jer su povezani metalnom šipkom nazvanom linkage arm.

Najčešći problemi koji nastaju kod prednjeg bolta nisu izazvani ničim drugim nego prljavštinom koja ostaje u ležištu prednjeg bolta.

U zavisnosti kojoj brzinom puca vaš marker,i koju vrstu paintball kuglica koristite,zavisi i koji prednji bolt će vam najviše odgovarati.

Takodje u zavisnosti od pozicije o-ringa na prednjem boltu kao i u kakvom je stanju zavisi i koliko efikasno ce biti iskorišćen gas.

Koriščenjem aluminijumskog prednji bolta kod Tippmannovih markera postoji mogućnost ozbiljnog oštećenja cevi markera.

  

Svi navedeni modeli koriste isti prednji bolt:

Tippmann model 98

Tippmann 98 custom

Tippmann 98 rental

Tippmann 98 custom pro

Tippmann 98 custom Platinum Edition

Tippmann 98 rental Platinum Edition

Tippmann Bravo One

Tippmann Tango One

Tippmann Sierra One

Tippmann A5

Tippmann X7

Tippmann Gryphon

Tippmann FT-12

Tippmann Cronus

Tippmann TMC

BT-4 Combat

BT Omega

BT Delta

Valken SW-1

JT Raider