Mehanički

Mehanički paintball markeri za svoje funkcionisanje, pomeranje radnih delova koriste gas, oprugu, ili ih sam korisnik markera pomera (pump markeri).