Feed Elbow

Feed Elbow ili Feed Neck je izraz za deo paintball markera koji spaja telo markera i loader.

Kod nekih markera,feed elbow se može skidati sa markera dok je kod nekih modela ne može.

Po pitanju fiksiranja loadera za feed elbow,postoje četiri varijante:

  • nabijanjem (Smart Parts ION stock feed neck)
  • stezanjem imbus šrafom uz pomoć ključa
  • stezanjem šrafom uz pomoć ruke(leptir šraf)
  • stezanje uz pomoć polugice (clamping feed neck)