Aluminijumske Vazdušne HPA Paintball Boce

Aluminijumske Vazdušne HPA paintball boce, čini sklop aluminijumske boce i regulatora.
Boce mogu biti različitih veličina od 13cu do 74cu (cu – kubnih inča), dok su najpopularnije veličine od 13cu i 48cu.
Prednost aluminimskih boca nad kompozitnim je ta što nemaju rok trajanja (final date), znatno otpornije na habanje nije neophodno stavljati ih u navlake, manje klize tokom upotrebe i cena im je pristojna (od 30 do 80e).
Glavna i jedina mana im je masa, kao i maksimalni pritisak na koji ih možete puniti (200BAR).
Atestiranje se vrši na svakih 5 do 10 godina, u zavistnosti od toga koji sertifikat poseduju (DOT,TC,PI).