CO2

Pre 30 godina, kada je paintball počeo da se igra i razvija, co2 je bio osnovni pogonski gas svakog markera. Na početku su prvo korišćeni markeri koji su koristili 12-to gramske ampule , međutim pošto su se pokazale kao veoma ne praktične ( mogli ste svega par kuglica da ispalite), krenulo se u drugom smeru.

CO2 bocama koje su se koristile za pravljenje soda vode i u akvaristici, prepravljani su im ventili (poseduju drugi tip navoja), ili dodavani adapteri kako bi mogle direktno biti povezane sa paintball markerom.

Paintball Oprema Beograd Soda voda ventilCO2 ventil sa navojem za soda vodu

Kapacitet paintball co2 boca moze biti 7,9,12,16,20 i 24 oz (unca-33grama). Najpopularnije su boce od 12 i 20oz.

Boce mogu biti od hrom-molbden čelika (imaju doživotni atest) ili od aluminijuma. Aluminijumske paintball boce zastupljenije su zbog svoje manje mase i manje cene od hrom-molbdenskih co2 boca.

Praksa je pokazala da i ako po zakonu treba atestirati sve co2 boce nakon 10godina korišćenja, niko to ne čini jer su i one takođe dugog veka. Jednostavno co2 boca moze trajati decenijama ako je punite na pravi način odgovarajućim gasom.

Postoje pet tipova ventila na co2 bocama:

Paintball Oprema Beograd Co2 pin ventil obican klasičan pinski (igličasti)

Paintball Oprema Beograd Co2 pin ventil manometar pinski ventil sa manometrom (meračem pritiska u boci)

Paintball Oprema Beograd Co2 on-off ventil obican on/off ventil (poseduje virblicu za otvaranje i zatvaranje dotoka gasa)

Paintball Oprema Beograd Co2 on-off ventil manometar on/off ventil sa manometrom

(poseduje virblicu za otvaranje i zatvaranje dotoka gasa i merac pritiska u boci)

i poslednji peti, ventil sa dugmetom (totalno ne praktičan i ne pouzdan ventil, izbačen iz upotrebe)

Svaki ventil sa gornje strane poseduje navoj 1/2″ – 14 koji ide u paintball marker i navoj koji ide u bocu od 5/8″ – 18UNF

Jednostavnost CO2 boca ih i čini praktičnim i bezbednim. Svaki ventil poseduje sigurnosni ventil obelezen sa 3K (3000psi), koji čini bakarni ili aluminijumski lim, koji puca ako pritisak u boci postane veci od 3000psi (200bar). Prilikom servisa NIKADA nemojte stavljati improvizovani lim ili sigurnosni disk od 4.5k,5k ili 7.5k.

Paintball Oprema Beograd co2 sigurnosni ventil

Na vrhu ventila je i o-ring oznaka 015-70. Prvi broj 015 oznacava dimenziju o-ringa (0,070″ ili 17,8mm) dok drugi broj 70 označava čvrstinu o-ringa u Šorovima (jedinica za čvrstinu gume), debljina zida o-ringa je 1.8mm.

Matrijal od kojeg se izrađuju o-rinzi moze biti Nitril Buna (crne boje) ili Polyurethane (prozirno crveni,beli ili zuti).

Paintball Oprema Beograd polyurethane o ring crveni Paintball Oprema Beograd polyurethane o ring zuti

Najčešće greške koje dovode do oštećenja o-ringa, zbog koga gas curi na spoju boca-paintball marker je ne podmazivanje i nepravilno skidanje boce sa markera. O-ring se moze podmazivati samo mineralnim uljima (silikonsko ulje, šivanol) koja ne nagrizaju gumu ili silikon sprejom. Takođe se može koristiti i silikonska mast ali je ona dosta skuplja.

Pre skidanja boce sa paintball markera, neophodno je izbaciti gas iz sistema markera.

  • Ako je boca sa pinskim ventilom, boca se odvrće za jedan navoj od markera, zatim se puca iz markera dok se gas koji je preostao u markeru ne potroši do kraja
  • Ako je boca sa on/off ventilom, ventil se zatvara i puca se iz markera dok se gas koji je preostao u markeru ne potroši do kraja

nakon toga, boca se lagano odvija.